Вакасия от 11.02.2019

Ekspert do spraw gospodarczych

2 100 - 12 000 PLN
Lublin
Lubelskie

Wymagania

  • wyższe (w tym licencjat), kierunek: ekonomia lub prawo
  • OBSŁUGA PROGRAMU EXCEL
  • Obsługa komputera
  • obsługa programu WORD

Zakres obowiązków

Analizowanie w kontekście ekonomicznym materiału dowodowego w postępowaniu przygotowawczym w tym: akt postępowań kontrolnych organów administracji skarbowej, dokumentacji księgowej, podatkowej,przetargowej, finansowej podmiotów gospodarczych a także danych zawartych w systemach informatycznych w celu udzielania prokuratorom merytorycznego wsparcia w wyznaczaniuzagadnień o istotnym znaczeniu dowodowym w prowadzonych sprawach, a także w kontekście jego przydatności dowodowej i kompletności; dokonywanie prac analitycznych z wykorzystaniem dokumentacji finansowej, podatkowej, bankowej i innej uzyskanej w toczących się postępowaniach, formułowanie wniosków oraz pisemnych stanowisk zawierających m.in. wstępne szacowania wysokości szkód będących skutkiem czynów zabronionych. udzielanie prokuratorom konsultacji w zakresie formułowania specjalistycznych pytań do biegłych z obszaru m.in. księgowości, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych i bankowości oraz selekcjonowanie dokumentacji źródłowej udostępnianej biegłym w ramach zleconych ekspertyz; identyfikowanie zagadnień możliwych do wyjaśnienia i ( lub ) danych możliwych do uzyskania w drodze międzynarodowej pomocy prawnej; udział w charakterze specjalistów w czynnościach procesowych wskazanych w art.205 § 1 kpk, w zakresie wyznaczonym zarzadzeniami prowadzących lub nadzorujących poszczególne postępowania, wykonywanie innych czynności pozostających w zakresie kompetencji eksperta, związanych z prowadzonymi i nadzorowanymi postępowaniami oraz wyznaczonych poleceniami Prokuratora Regionalnego w Lublinie bądź Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Lublinie.
Warunki konkursu opublikowane zostały na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Lublinie — www.lublin.pr.gov.pl
( sygn. RP III WOS 1111.1.2019 ).

Rodzaj umowy

Umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy

OKOPOWA 2A, 20-022 Lublin, powiat: m. Lublin, woj: lubelskie

Контакты работодателя

Все вакансии

Другие вакансии в разделе «Вакансии»