Вакасия от 17.04.2019

Pracownik Działu Nadzoru Technicznego i Eksploatacji k/m

2 500 - 3 500 PLN
Warszawa
Mazowieckie

Wymagania

  • Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani (wymagany staż — lata: 1)
  • średnie ogólnokształcące
  • Program Excel
  • Obsługa komputera

Zakres obowiązków

Przygotowywanie Planu postępowań przetargowych oraz z art. 4.8. Przygotowanie planu przeglądów technicznych sprzętu medycznego. Bieżący nadzór nad planem przeglądów wg podziału na oddziały. Rozliczanie faktur na podstawie wystawionych zleceń serwisowych oraz obowiązujących umów sprzętu medycznego. Pobieranie i opisywanie faktur. Przygotowywanie wniosków na naprawy i przeglądy sprzętu medycznego. Współpraca, kontakt mailowy i telefoniczny z firmami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Spółki. Przygotowanie wniosków przetargowych. Tworzenie opisów przedmiotu zamówienia przetargowego. Odbiór zakupionego sprzętu medycznego. Tworzenie zapytań ofertowych oraz projektów umów i aneksów dotyczących sprzętu medycznego przy ścisłej współpracy z działem prawnym. Tworzenie materiałów analitycznych i sprawozdawczych na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne. Tworzenie, sprawdzanie i kontrola grafików czasu pracy pracowników Działu Nadzoru Technicznego i Eksploatacji. Nadzór nad wywożeniem odpadów komunalnych i odpadów medycznych. Rozliczanie faktur na podstawie wystawionych zleceń serwisowych oraz obowiązujących umów dotyczących spraw technicznych. Opieka serwisowa + dokumentacja serwisowa nad sprzętem medycznym z wszystkich jednostek organizacyjnych Spółki. Przygotowywanie przy ścisłej współpracy z działem prawnym projektów umów dotyczących wypożyczenia sprzętu medycznego. Nadzór nad Magazynem Depozytu. Współpraca z różnymi ekipami filmowymi. Współpraca, kontakt mailowy i telefoniczny z firmami zewnętrznymi.

Rodzaj umowy

Umowa o pracę na okres próbny

Miejsce pracy

Solidarności 67/-, 03-481 Warszawa, powiat: m.st. Warszawa, woj: mazowieckie

Контакты работодателя

Все вакансии

Другие вакансии в разделе «Вакансии»