Вакасия от 09.01.2019

Pracownik socjalny

od 2 250 PLN
Вся Польша
Warmińsko-Mazurskie

Wymagania

  • wyższe (w tym licencjat), kierunek: Praca socjalna
  • Prawo jazdy kat. B
  • Pracownik socjalny
  • angielski, w mowie — A2 — niższy średnio zaawansowany, w piśmie — A2 — niższy średnio zaawansowany

Zakres obowiązków

praca socjalna,
*dokonywanie analizy i oceny zjawisk które powodują zapotrzebowanie na
świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych
świadczeń,
udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązania spraw
życiowych osobom , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie
rozwiązywać problemy będące przyczyna trudnej sytuacji życiowej,
skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej
poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i
udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i
organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań
samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób,
rodzin, grup i środowisk społecznych,
współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania
i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych,
inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mających trudną
sytuację życiową,
współuczestniczenie w opracowaniu oraz wdrożeniu i rozwijaniu
regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych
na podniesienie jakości życia,
przygotowywanie wymaganej dokumentacji w celu ustalenia planu pomocy,
diagnoza podległego regionu,

Rodzaj umowy

Umowa o pracę na czas określony

Miejsce pracy

Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, powiat: pińczowski, woj: świętokrzyskie

Контакты работодателя

Все вакансии

Другие вакансии в разделе «Вакансии»